Frankfurtský knižný veľtrh 2022

Krásne farebná jeseň, ktorá tento rok sprevádzala najväčší svetový knižný veľtrh, ladila s červenými a žltými pruhmi španielskej vlajky. Práve Španielsko malo tú výsadu byť v roku 2022 čestným hosťom festivalu. Čo to však prakticky znamená?

Hosťujúca krajina je súčasťou množstva prednášok, autogramiád, besied o literatúre a knižnom priemysle, a tiež témou výstav fotografií a umenia v meste a okolí. A že španielsky hovoriace/čítajúce publikum má ohromné rozmery, potvrdila aj generálna riaditeľka pobočky jedného z najväčších vydavateľstiev, sympatická Núria Cabutí.

Prezradila aj viaceré detaily a odlišnosti, týkajúce sa tohto pestrého knižného trhu. Pretože Penguin Random House Grupo Editorial má aspoň tak široký geografický záber, ako dlhý je jeho názov. Pokrýva trh v Španielsku, Portugalsku a veľkej časti Strednej a Južnej Ameriky. Núria Cabutí prezradila, že aktuálne problémy s dostupnosťou a rastúcou cenou papiera a tlače kníh v Číne sa ich príliš nedotýkajú, lebo na tlač využívajú lokálne tlačiarne a tak nemajú posunutý či ohrozený žiadny z rozbehnutých edičných plánov.

O zmenách pri výrobe kníh hovoril aj David Taylor z Ingram Content Goup UK. Firma, ktorá sa venuje distribúcii a tlači kníh, citlivo vníma narastajúce náklady vydavateľov. Masívne objednávanie cez internet počas pandémie viedlo u niekoľkých dodávateľov papiera k transformácii výroby smerom ku kartónu. Na otázku, kam sa bude uberať knižný priemysel v najbližších rokoch, odpovedal, že podľa jeho názoru vzrastie tlač na objednávku (print-on-demand), knihy sa budú vydávať v menších formátoch a v nižšom náklade.

Platforma Spotify uvádza pre svojich užívateľov novú službu – počúvanie audiokníh. Má víziu rásť a znovu vynájsť („reinvent“) priestor pre audioknihy, ako to už spravila v oblasti hudby a podcastov. Pri diskusii vo fóre pripravenom spoločnosťou Publishing Perspectvies sa však objavili pochybnosti o spôsobe, akým k tomu Spotify pristúpilo – knihy si poslucháč jednotlivo vyberie a zaplatí (model á-la-carte). Vzhľadom na to, že väčšina užívateľov tejto platformy má bezplatný základný model a predplatitelia prémiovej verzie si zase hradia štandardnú rovnakú sumu, možnosť, že si poslucháči ešte budú priplácať za audioknihu sa zúčastneným diskutérom javila ako menej vydarená. Ale výsledky ukáže čas.

Odborné diskusie sa však na veľtrhu striedajú s osobnými stretnutiami. Prvé dva dni na profesionálnej úrovni navzájom medzi vydavateľmi, v ďalších dňoch sa ťažisko programu presúva na laickú verejnosť a rôzne atrakcie, ktoré však majú najväčší význam skôr pre nemecké publikum. 

Nezabudnuteľné stretnutia, objavy nových kníh, rôznosť kultúr a jazykov zanechajú v návštevníkovi presvedčenie, že ten Gutenberg vynašiel fakt super vec.